Судовий збір. Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях: Отримувач коштів: ГУК в Одеській області / Приморський район/ 22030101 Код отримувача: (код за ЄДРПОУ) 37607526 Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.) Код банку отримувача: (МФО)899998 Рахунок отримувача: UA268999980313111206000015758 Код класифікації доходів бюджету: 22030101 Призначення платежу: *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Приморський районний суд м. Одеси (назва суду, де розглядається справа) Сплатити: У будь-якому відділенні банку або онлайн банкінг. Отримати два дублікати квитанцій: 1 - у матеріали справи: 2 - зберігати при собі.