Додати пост

Пробаційна програма «Попередження вживання психоактнвннх речовин» для повнолітніх суб’єктів пробації І. Коротка характеристика Цільова група: повнолітні суб’єкти пробації Кількість занять: 13 Форма проведення та тривалість: індивідуальна (загальна тривалість - 13 год., одне заняття - 1 год.); групова (загальна тривалість - 26 год., одне заняття - 2 год.). Періодичність: не рідше одного разу на тиждень. Ведучий - особа, яка проводить заняття, передбачене пробаційною програмою. Ведучий може бути представником персоналу органу пробації, який пройшов навчання щодо реалізації пробаційних проірам (далі -куратор), або особою, що залучається до реалізації пробаційної програми. Учасники - суб’єкти пробації, які виконують заходи, передбачені пробаційною проірамою. II. Опис. 1. Мета програми. Досягнути позитивні зміни у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки навичок ефективного самоконтролю, усвідомлення необхідності стратегій зменше...

08.12.2023 | 14:57:11 4 0

Пробаційна програма «Зміна прокримінального мислення» для повнолітніх суб'єктів проба ції І. Коротка характеристика. Цільова група: повнолітні суб’єкти пробації Кількість занять: 10 Форма проведення та тривалість: індивідуальна (загальна тривалість - 10 год., одне заняття - І год.); групова (загальна тривалість - 20 год., одне заняття - 2 год.). Періодичність: не рідше одного разу на тиждень. Ведучий - особа, яка проводить заняття, передбачене пробаційною програмою. Ведучий може бути представником персоналу органу пробації, який пройшов навчання щодо реалізації пробаційних програм (далі -куратор), або особою, що залучається до реалізації пробаційної програми. Учасники - суб’єкти пробації, які виконують заходи, передбачені пробаційною програмою. II. Опис 1. Мета програми Досягнути позитивні зміни у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки у нього навичок конструктивного та критичного мислення, формування навичок рефлексії, п...

08.12.2023 | 14:55:15 4 0

Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ч.1 ст. 11 Закону України «Про інформацію»). При цьому, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна (ч.1 ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною особою, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом (ч.2 ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невідчужними і непорушними (ч.1 ст. 8 «Про захист персональних даних»). Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомосте...

08.12.2023 | 11:21:31 5 0

Додаткова інформація з питань забезпечення належного функціонування електронного сервісу щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення. Державна судова адміністрація України та Міністерство цифрової трансформації України налаштували інформаційну взаємодію між підсистемою «Електронний суд» та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (Дія), зокрема мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія). З метою забезпечення належного функціонування в підсистемі "Електронний суд" та в мобільному додатку Дія щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення ДСА України звертає увагу судів на необхідність дотримання певних додаткових правил, а 1) для забезпечення можливості сплатити в Електронному суді або в мобільному додатку Дія боржником обов’язкові платежі, зазначені в електронному виконавчому документі, виданому судом за постановою у справі про адміністративне правопорушення (постановою про накладення адміністративного стягнення, виконавчими д...

04.12.2023 | 15:02:11 8 0

Рішення Раду суддів України № 52 від 20 листопада 2023 року щодо зарахування періоду увільнення судді від виконання обов'язків з відправлення правосуддя у зв'язку із призовом його на військову службу. Відповідно до ст. 137 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді: 1) судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України; 2) члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 3) судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу. До стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді. Одночасно, наведеними нормами не врегульовано питання щ...

22.11.2023 | 13:29:10 17 0

Відкрите звернення Ради суддів України № 50 від 07 листопада 2023 щодо розміщення в мережі інтернет відкритої бази даних помічників суддів. Сьогодні, 7 листопада 2023 року, Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" за фінансуванням Національного фонду сприяння демократії (NED - незалежний, неприбутковий фонд, який займається розвитком і зміцненням демократичних інститутів у всьому світі – гарна мета, погодьтесь) оприлюднив базу даних помічників суддів, мотивуючи це тим, що "інформація, розміщена на даному ресурсі, буде корисною як громадськості й журналістам, які моніторять процес судової реформи в Україні, так і звичайним громадянам, яким небайдуже очищення судової системи та формування доброчесного судового корпусу". Шкода, що Національний фонд сприяння демократії, який оплатив створення подібної бази даних, не розуміє значення слова "посіпака" в українській мові та очевидно вважає, що образа та приниження людської гідності великої кількості людей, які сьогодні працюють на державу у п...

22.11.2023 | 13:25:48 15 0

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила перелік індикаторів, які вказують на недоброчесніть. (наявність хоча б одного з наведених індикаторів свідчить про недоброчесність особи) 1. У досьє та/або поясненнях судді відсутня переконлива інформація про джерела походження ліквідного майна, витрат, отриманих благ (його, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, що на думку розсудливого спостерігача, викликає сумнів щодо їх достатності для набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ. 2. Суддя (кандидат на посаду судді) або пов’язана з ним особа, отримали майно, дохід або вигоду, легальність походження яких, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані сумніви (безпроцентна позика у значних розмірах на шкоду позикодавцю, отримання у подарунок, безкоштовне користування або зі значною знижкою ліквідного майна, отримання ліквідного майна від власника, щодо якого немає підтверджень легальності доходу для придбання такого майна, заниження...

12.11.2023 | 16:09:49 27 0

Інструкція щодо використання відеоконференції EASYCON у засіданнях Вищої ради правосуддя. Пунктом 5.24 Регламенту Вищої ради правосуддя (далі - Регламент) визначено, що засідання Ради або Дисциплінарної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції за наявності технічної можливості, за винятком закритих засідань. Рішення про проведення засідання Ради в режимі відеоконференції приймається Головою Ради (особою, що виконує його обов’язки) з власної ініціативи, за ініціативою члена (членів) Ради, за клопотанням учасника, поданим не пізніше ніж за п’ять днів до засідання. Для участі у засіданні в режимі відеоконференції учасник повинен попередньо зареєструватися з використанням власного електронного підпису в Системі, визначеній Порядком роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженим Державною судовою адміністрацією України. Уча...

03.11.2023 | 16:07:35 29 0

Статуси заяв електронного суду. Заяви, подані до суду з електронного кабінету (через електронний суд), мають наступні статуси: «Чернетка» - На даному етапі дозволяється редагувати заяву шляхом переміщення на різні кроки її формування. «Підписання» - На даному етапі дозволяє лише підписати заяву та направити її до суду. Редагування заяви на статусі «Підписання» неможливе. «Відправлено» - Статус вказує на те, що заяву було підписано та направлено до суду. «Надіслано сторонам» - Статус вказує на те, що заяву було направлено лише сторонам. Для відправки до суду необхідно натиснути кнопку Підписати та відправити до суду «Доставлено» - (синім кольором) Статус вказує на те, що заява очікує на прийняття АСДС суду, до якого вона була направлена. «Доставлено» (блакитним кольором) - Статус вказує на те, що заяву було успішно прийнято до АСДС суду. «Помилка обробки» - Даний статус мають заяви, які не були доставлені до АСДС суду. Вказані статуси можуть виникати внаслідок нестабіль...

02.11.2023 | 14:59:18 21 0

Щодо видачі і пред ’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі. Роз’яснення Державної судової адміністрації України від 19.10.2023 року за №15-12512/23 про порядок видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі та інформація про функціонування відповідного сервісу. Одночасно Територіальному управлінню доручено викладену інформацію довести до відома місцевих загальних судів. Так, ДСА України роз’яснило законодавчі підстави щодо забезпечення можливості судами видавати виконавчі документи в паперовій або електронній формі, й зазначило, що Законом України від 29.06.2023 № 3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» (далі - Закон) внесені зміни, зокрема до перехідних положень процесуальних кодексів України в частині забезпечення м...

24.10.2023 | 13:36:13 59 1

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ СПРАВА «ШАПОШНІКОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF SHAPOSHNIKOV AND OTHERS v. UKRAINE) (Заява № 15153/19 та 4 інші заяви) Стислий виклад рішення від 05 жовтня 2023 року До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Розглянувши скарги заявників, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та, що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО «1. Вирішує об’єднати заяви; 2. Оголошує заяви прийнятними; 3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення п...

19.10.2023 | 14:40:22 33 2
Кічмаренко Сергій Миколайович

Про сервіс сплати штрафу та судового збору в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія ДСА України повідомляє про завершення розробки сервісу сплати в мобільному додатку порталу "Дія" штрафу та судового збору за постановою у справі про адміністративне правопорушення. Цей сервіс розроблено відповідно до Порядку електронної інформаційної взаємодії між підсистемою "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, зокрема, мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал "Дія"), затвердженого спільним наказом Міністерства цифрової трансформації України та Державної судової адміністрації України від 22.11.2021 № 151/385. Станом на жовтень 2023 року вказаний сервіс працює у тестовому режимі метою перевірки коректності функціонала для сплати штрафу та судового збору. Як скористатися запропонованим сервісом наведено у додатку до цього листа. Після завершення б...

17.10.2023 | 14:19:46 24 0

Про початок реалізації пілотного проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю дітей. Відповідно до п. 4 наказу Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07 лютого 2023 року № 493/5/67/32 «Про запровадження та реалізацію пілотного проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги» (далі - пілотний проект), Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) інформує, що 02 жовтня 2023 року є датою початку реалізації пілотного проекту. Оголошення про початок реалізації пілотного проекту розміщено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України http://surl.li/lorlb та Координаційного центру з надання правової допомоги http://surl.li/lorli. Просимо сприяти інформуванню суддів про запуск пілотного проекту в областях, які визначен...

13.10.2023 | 15:15:16 21 0

Судовий збір. Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях: Отримувач коштів: ГУК в Одеській області / Приморський район/ 22030101 Код отримувача: (код за ЄДРПОУ) 37607526 Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.) Код банку отримувача: (МФО)899998 Рахунок отримувача: UA268999980313111206000015758 Код класифікації доходів бюджету: 22030101 Призначення платежу: *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Приморський районний суд м. Одеси (назва суду, де розглядається справа) ...

30.09.2023 | 19:53:47 32 0
Кічмаренко Сергій Миколайович

З 1 жовтня суди переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції: нагадування. Із жовтня суди повністю переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції, що, в свою чергу, передбачає автоматичне формування всіх згрупованих реєстрів поштових відправлень. Східний апеляційний господарський суд нагадує, що з 1 жовтня 2023 року суди повністю переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції, що, в свою чергу, передбачає автоматичне формування всіх згрупованих реєстрів поштових відправлень. У зв’язку з цим, суд звертає увагу на таке. Адміністратором ЄСІТС реалізовано функціонал взаємодії між автоматизованою системою документообігу суду та програмним забезпеченням АТ «Укрпошта». Відтак, оформлення реєстрів поштових відправлень автоматично згенеровується спеціальною програмою Укрпошти, обов’язковими умовами якої є наявність: «ЄДРПОУ» (для юридичних осіб) та «РНОКПП» (для фізичних осіб) за його наявності або номера і серії паспорта для фізичних осіб...

21.09.2023 | 11:53:42 36 3

Дружківський міський суд Донецької області повідомляє, що відповідно до розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області від 19.07.2023 року № 81 «Про перейменування вулиць в населених пунктах Дружківської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області за результатами проведення громадського обговорення» перейменовано вулицю Енгельса на вулицю Віталія Пилипенко на якій розташовано Дружківський міський суд Донецької області. Адреса листування: 84200, Донецька область, м. Дружківка, вул. В. Пилипенка, 45.

11.09.2023 | 16:28:17 3 0

З 06.09.2023 в підсистемі «Електронний кабінет» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Електронний кабінет) буде доступний розділ «Виконавчі документи», в якому всі учасники судової справи зможуть отримувати доступ до виконавчих документів, що видані судами. Учасники справи з статусом «Боржник» матимуть можливість сплати суми стягнення через Електронний кабінет. Інформація про сплату автоматично надсилається до АСДС. У разі відсутності сплати суми стягнення в законодавчо визначений строк сторона (сторони) з статусом «Стягувач» матимуть можливість подання виконавчого документу засобами Електронного Кабінету до Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України (далі – АСВП). Автоматизована взаємодія Електронного кабінету з АСВП буде реалізована для стягнень на користь держави (у випадку заповненого в АСДС поля «Державний стягувач») до 25.09.2023.

10.09.2023 | 16:24:07 5 0

Порядок роботи телефонної гарячої лінії Державної судової адміністрації України:  І. Загальні положення
1. Порядок роботи телефонної "гарячої лінії" Державної судової адміністрації України (далі – Порядок) розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, законів України "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про судоустрій і статус суддів", Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актів із зазначених питань з метою підвищення ефективності роботи Державної судової адміністрації України зі зверненнями громадян, підприємств, установ, організацій, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.
2. Порядок визначає організацію роботи телефонної "гарячої лінії" ДСА України (далі – телефонна "гаряча лінія"), механізми приймання, реєстрації, розгляду та надання відповідей на звернення, як

25.08.2023 | 21:04:33 6 1
Уланов Олексій Аракадійович

Добір:  Добір присяжних.
Заява
Я, Уланов Олексій Аркадійович хочу продовжити працю присяжного в Приморському районному суді міста Одеси !

25.08.2023 | 21:04:32 11 0
×
Вкажіть Email