Додати пост
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Конкурс в апеляційні суди: продовжено строк подання витягу про рівень володіння державною мовою. 22 лютого 2024 року в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі прийнято рішення про продовження строку подання витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою до 13 березня 2024 року для кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах. Нагадаємо, що документи, які б підтверджували рівень володіння державною мовою, потрібно було подати до 1 березня 2024 року. Зважаючи, що Національною комісією зі стандартів державної мови з 19 грудня 2023 року було оголошено перерву в проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою до 23 січня 2023 року, не всі кандидати змогли вчасно отримати такий сертифікат. Комісією продовжено строк подання вказаних документів до 13 березня 2024 року. Просимо сертифікати надсилати...

23.02.2024 | 13:05:47 36 0
Рада суддів України.

Регламент з’їзду суддів України. ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням XII позачергового з’їзду суддів України 25 вересня 2014 року (у редакції, затвердженій рішенням XIV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року) РЕГЛАМЕНТ З’ЇЗДУ СУДДІВ УКРАЇНИ 1. Загальні положення 1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи з’їзду суддів України (далі - З’їзд), підготовки, проведення З’їзду, розгляду питань та прийняття ним рішень, а також інші питання порядку проведення З’їзду. 1.2. У своїй діяльності З’їзд керується Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», іншими законами України, що регулюють питання суддівського самоврядування. 1.3. Основними засадами діяльності З’їзду є відкритість, гласність, законність, рівність прав делегатів З’їзду, незалежність суддів, вільне волевиявлення, колег...

20.02.2024 | 10:24:17 49 0
Рада суддів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Х позачергового з’їзду суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції, затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року) ПОЛОЖЕННЯ про Раду суддів України І. Загальні положення 1. Рада суддів України (далі - Рада) у період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування. 2. Рада обирається з’їздом суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Регламенту, що затверджується з’їздом. 3. Повноваження та порядок роботи Ради визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про Раду суддів України та регламентом Ради суддів України. 4. Рада організовує виконання рішень з’їзду суддів України, здійснює контроль за їх виконанням, вирішує питання внутрішньої діяльності судів та питання про скликання з’їзду. Рада сприяє створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утвердження незалежності та авторитету с...

16.02.2024 | 12:25:47 64 0
Рада суддів України.

Інформація про результати розгляду звернень громадян, що надійшли до Ради суддів України впродовж 2013 року Організація роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Ради суддів України, здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Упродовж 2013 року працівниками відділу організаційного забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України опрацьовано 597 звернень громадян, що надійшли на адресу Ради суддів України, що на 31 % менше порівняно з 2012 роком (866 звернень). Таке суттєве зменшення звернень громадян є результатом зменшення кількості скарг щодо тяганини при розгляді соціальних справ, перед усім так званої категорії, «діти війни». Також зменшенню кількості звернень сприяло роз’яснення громадянам повноважень Ради суддів України, як органу суддівського самоврядування, який діє для вирішення питань внутрішньої діяльності судів. Порівняння кількості звернень...

15.02.2024 | 14:13:30 59 0
Рада суддів України.

Положення про Прес-центр судової влади. ПОГОДЖЕНО рішення Ради суддів України від 5 вересня 2014 р. No21 ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Голови Державної судової адміністрації України від _______2014 р. No______ ПОЛОЖЕННЯ про Прес-центр судової влади (на правах відділу) І. Загальні положення 1.1. Прес-центр судової влади України (далі – Прес-центр) утворюється при Раді суддів України та є самостійним структурним підрозділом (на правах відділу) Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), в частині трудового законодавства підпорядковується безпосередньо Голові ДСА України, організаційне керівництво здійснює голова Ради суддів України (далі – Рада). 1.2. У своїй діяльності Прес-центр керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями вищих органів суддівського самоврядування, Положенням про Раду суддів України, затвердженим 16 вересня 2010 рок...

15.02.2024 | 13:21:33 52 0
Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК запустило новий онлайн-курс “Як взаємодіє держава: вивчай, комунікуй, змінюй”. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило онлайн-курс, який допоможе публічним службовцям налагоджувати ефективну та прозору взаємодію з бізнесом і громадянським суспільством. Курс “Як взаємодіє держава: вивчай, комунікуй, змінюй” розміщено на навчальній платформі https://study.nazk.gov.ua. Під час проходження навчання слухачі зможуть дізнатися про “добре врядування”, десять лайфхаків успішного запуску Prozorro, п’ятьма принципами сталого розвитку, проекти, які розбудовують європейське майбутнє України, а також відкриють для себе кейси успішної взаємодії бізнесу та громад. У п’яти модулях на слухачів курсу чекає: інтерактивна подача навчального матеріалу; сім інтерв’ю та кейсів з філософами, підприємцями, архітекторами змін і громадськими діячами та діячками; п’ять домашніх завдань для практичного застосування набутих знань; гра “Партнерство MAKER”; отримання сертифікату на...

06.02.2024 | 10:50:19 81 0
Вища Рада правосуддя

ВРП затвердила умови для зайняття посади Голови ДСА України. Вища рада правосуддя затвердила умови для зайняття посади Голови Державної судової адміністрації України, а також порядок опрацювання документів і проведення співбесід із кандидатами на посаду Голови Державної судової адміністрації України. 18 січня 2024 року ВРП оголосила про наявність вакантної посади Голови ДСА України та утворила робочу групу з питання добору кандидатів на вказану посаду. Прийом документів здійснюватиметься до 24:00 8 березня 2024 року, якщо документи подаються в електронній формі, або до 15:45 8 березня 2024 року, якщо документи подаються особисто. Після оцінювання поданих кандидатами документів Робоча група проведе співбесіди, за результатами яких буде ухвалено протокольне рішення із зазначенням рекомендованих на посаду кандидатів відповідно до їх рейтингу і стосовно яких Робоча група не має обґрунтованого сумніву щодо відповідності майбутній посаді за критеріями компетентності та доброчесності та ...

05.02.2024 | 10:39:20 78 0
ДП «Інформаційні судові системи».

Про Навчальний відділ ДП "ІСС". Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (далі Підприємство), в межах компетенції, повідомляє наступне. Навчальний відділ Підприємства на постійній основі проводить навчальні курси (семінари) по роботі з системами документообігу суду КП «Д-3» та КП «ДСС», підсистемами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ЄСІТС) «Електронний суд», «Електронний кабінет» та підсистемою відеоконференцзв’язку (ВКЗ) тощо. Заняття проходять щотижня з різних дисциплін. Для ознайомлення з графіком проведення занять та запису на них працівникам суду необхідно зареєструватися на порталі «Феміда» за адресою femida.court.gov.ua Після реєстрації потрібно натиснути на головній сторінці кнопку «Учбовий центр ДП "ICC", після чого на закладці «Запис на курс» вибрати необхідний курс та записатись на нього за допомогою кнопки «Записатись на курс». У разі відсутності доступу до кнопки Учбовий центр ДП "ІСС" ...

15.01.2024 | 19:04:48 114 0
Південний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги

З 01 січня 2024 року відповідно до наказу Координаційного центру з надання правничої допомоги від 28.12.2023 № 101 «Про перейменування Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області» перейменований Регіонапьний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області на Південний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги. Згідно Положення про Південний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, затверджений наказом Координаційного центру з надання правничої допомоги від 28.12.2023 № 101 діяльність Південного міжрегіонального ценіру з надання безоплатної правничої допомоги (далі - міжрегіональний центр) поширюється на територію Автономної Республіки Крим, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та міста Севастополя. Прошу в подальшому в реквізитах використовувати вищевказану адресу. Додатково повідомляємо, що адреса електронної пошти на яку напр...

15.01.2024 | 14:03:11 106 0
Національне агентство України з питань державної служби.

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо подання інформації про потреби у професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», за результатами узагальнення індивідуальних програм професійного розвитку Згідно з нормами Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. (далі – Положення про систему професійного навчання) , положеннями Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженої наказом НАДС від 15 жовтня 2019 р. No 188-19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за No 1157/34128, потреби у професійному навчанні розподіляються на: ...

15.01.2024 | 13:43:10 112 0
Рада суддів України.

Заява щодо "невідкладних слідчих дій", проведених ДБР у Дніпровському районному суді міста Києва. У зв'язку з проведенням Державним бюро розслідувань 9.01.2024 так званих "невідкладних слідчих дій" у Дніпровському районному суді міста Києва, вважаємо за необхідне заявити таке. 11.01.2024 року до РСУ надійшло звернення зборів суддів вказаного суду за фактом проведення "слідчих дій", що полягали у проведенні невідкладного обшуку в кабінеті судді Юлії Іваніної, знятті інформації з персональних комп'ютерів, особистому обшуку працівників суду, слідчих, прокурорів, у тому числі відвідувачів – громадян України, які не мали жодного відношення до справи, що знаходилась на розгляді у судді Іваніної Ю., перевірці їх особистих речей, змісту мобільних телефонів та інших пристроїв, з фактичним блокуванням роботи суду на певний період часу. 12.01.2024 року ДБР опублікувала пресреліз щодо проведених обшуків в одному з районних судів м. Києва, де зокрема стверджується про вчинення суддею кримінального...

15.01.2024 | 12:49:12 114 0
Національне агентство України з питань державної служби.

Національне агентство України з питань державної служби. Роз'яснення щодо умов оплати праці державних службовців державних органів, які провели класифікацію посад державної служби від 10 січня 2024 р. № 176 р/з. Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» НАДС роз'яснює. щодо встановлення надбавки за вислугу років передбаченої пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024рік». Абзацом першим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що у 2024 році заробітна плата державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з посадового окладу, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за вислугу років, місячної або квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відп...

12.01.2024 | 11:08:02 112 0
ДП "Сетам"

ДП «СЕТАМ» ПРОДАЛО МАЙНА ДЛЯ ПРОДАВЦІВ ТА ДЕРЖАВИ ЗА 2023 РІК НА ПОНАД 1,9 МЛРД ГРН. За 2023 рік через електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) продано майна на понад 1,9 млрд грн. Загально успішно реалізовано 4 339 лотів. Додатково зароблено для продавців 206 млн грн. Нагадуємо, що ДП «СЕТАМ» працює за такими напрямками, як: Реалізація арештованого державними та приватними виконавцями, а також конфіскованого за рішеннями судом, майна; Реалізація активів банків, а також прав вимоги; Проведення аукціонів з реалізації майна за заявками фізичних і юридичних осіб (добровільний продаж); Проведення аукціонів по оренді майна; Продаж прав на укладення договору фінансового лізингу. У рамах добровільного продажу за минулий рік було реалізовано майна на 544 млн грн. Додатково зароблена сума для продавців складає понад 44 млн грн. Виконавцями було продано арештованого майна через OpenMarket на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Успішні аукціони...

12.01.2024 | 10:22:08 106 0
Національне агентство з питань запобігання корупції.

Чотири роки НАЗК 2.0: Антикорупційна стратегія, Державна антикорупційна програма та моніторинг її виконання. Формування державної антикорупційної політики в Україні на основі даних і найкращих міжнародних практик – одне з найголовніших завдань Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Продовжуємо розповідати про результати роботи “перезавантаженого” НАЗК 2.0. за чотири роки. “Найважливішим досягненням НАЗК у 2020–2023 роках стала розробка та реалізація ключових документів – Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки (далі – Стратегія) та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – ДАП). Ухвалення цих документів Парламентом і Урядом не лише заклало фундамент системної та скоординованої державної політики у сфері запобігання та протидії корупції, але й сприяло євроінтеграції України. До їх розробки, вдосконалення та впровадження НАЗК максимально залучає громадські організації, міжнародних партнерів та усі зацікавлені сторони”, – зазначив Голова НАЗ...

12.01.2024 | 10:20:20 112 0
Вища Рада правосуддя

Діяльність секретаріату ВРП у цифрах за 2023 рік. У 2023 році в умовах воєнного стану секретаріат Вищої ради правосуддя продовжував безперебійно та якісно виконувати свої функції. 7418 звернень громадян та 623 запити на інформацію розглянуто працівниками секретаріату Вищої ради правосуддя протягом 2023 року. За цей період на телефонну «гарячу лінію» ВРП за номером (044) 481-06-26 надійшло 3773 звернення від громадян. Безпосередньо під час телефонної розмови громадянам надавалися консультації та відповіді довідкового характеру в межах повноважень Вищої ради правосуддя. Також співробітниками секретаріату Вищої ради правосуддя підготовлено 4139 супровідних листів про надсилання копій актів ВРП та її органів, видано 8564 копії актів ВРП, її органів та членів ВРП, відредаговано 23 306 аркушів проєктів документів ВРП. Упродовж 2023 року на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя оприлюднено 2989 актів ВРП, 2179 інших документів, 575 новин; у соціальних мережах ВРП розміщено понад 1200...

12.01.2024 | 10:17:54 115 0
Міністерство юстиції України.

СЕРГІЙ ОРЛОВ: 229 ТИСЯЧ НОВИХ ФОПІВ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЧЕРЕЗ «ДІЮ» У 2023. У 2023 році було зареєстровано понад 229 тисяч нових ФОПів через «Дію». Майже вдвічі більше, ніж позаторік, коли було зареєстровано 141+ тисяча ФОПів. Про це повідомив заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов. Українці частіше за все відкривали власну справу у таких сферах, як IT, роздрібна та оптова торгівля, салони краси, ресторанний бізнес. Найбільше нових бізнесів реєстрували у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. «Розпочинати свою справу в умовах війни – це величезний ризик. А ще – великий внесок в економіку нашої держави та її майбутнє! Держава відповідає взаємністю – цифровізує та автоматизує найбільш популярні послуги. Щоб відкрити ФОП через Дію, достатньо виконати декілька простих кроків», - зазначив Сергій Орлов. Процедура відбувається у автоматичному режимі без участі держреєстратора! Людина авторизується та подає з...

10.01.2024 | 11:52:01 107 0
Вища Рада правосуддя

У ВРП приймають документи від кандидатів на посади у службі дисциплінарних інспекторів. Відсьогодні розпочинається прийом документів від кандидатів на посади керівника служби дисциплінарних інспекторів, його заступника, дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Конкурс буде проводитися прозоро та відкрито і включатиме вісім етапів. Детальніше ознайомитись з вимогами до кандидатів на посади, переліком документів, які необхідно подати, етапами конкурсу, посадовими обов’язками керівників та інспекторів можна ознайомитись за посиланням: https://hcj.gov.ua/doc/doc/42631. Конкурсна комісія складається з шести осіб – трьох іноземних експертів та трьох членів Вищої ради правосуддя. Прийом документів здійснюється з 10 січня 2024 року по 31 січня 2024 року (включно) до 24:00, якщо документи подаються в електронній формі, або до 16:45 31 січня 2024 року, якщо документи подаються особисто. Документи приймаються в електронному вигляді на електронну ...

10.01.2024 | 11:48:57 115 0
Одеський апеляційний суд.

Одеський апеляційний суд інформує щодо приватних виконавців виконавчого округу Одеської області. Одеський апеляційний суд інформує щодо приватних виконавців виконавчого округу Одеської області у відповідності до частини третьої статті 25 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". Відповідно до статті 23 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", доступ до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі приватних виконавців України, є безоплатним, здійснюється цілодобово та без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних і програмних засобів. Станом на 08.01.2024 року, згідно даних, розміщених в Єдиному реєстрі приватних виконавців України, у виконавчому окрузі Одеської області ф...

09.01.2024 | 11:59:41 108 0
Верховний суд.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, якщо такі витрати пов’язані з розглядом справи – ВП ВС. Відшкодування витрат за проведення експертизи не обмежується випадком її призначення та проведення після відкриття провадження у справі. Тож сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, якщо такі витрати пов’язані з розглядом справи, зокрема якщо суд урахував відповідний висновок експерта як доказ. Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду. У справі, що розглядалася, місцевий суд задовольнив позов особи про поділ у натурі житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, припинення частки у спільній власності. У межах цієї справи адвокат позивача звернувся до суду із заявою про ухвалення додаткового рішення. Він просив суд стягнути на користь позивача понесені судові витрати на професійну правничу допомогу та витра...

09.01.2024 | 11:43:17 105 0
Верховний суд.

Збори суддів КАС ВС обрали суддю до Великої Палати Верховного Суду. 8 січня 2024 року збори суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді обрали Олега Кривенду до Великої Палати Верховного Суду строком на три роки. Олег Кривенда, суддя Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, був зарахований до штату Верховного Суду у Касаційний адміністративний суд відповідно до наказу Голови ВС. Нагадаємо, що у грудні 2023 року закінчився трирічний строк повноважень судді Великої Палати ВС Олександра Прокопенка, обраного до ВП ВС від Касаційного адміністративного суду у складі ВС.

09.01.2024 | 11:42:51 0 0
Міністерство юстиції України.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРОПОНУЮТЬ ЗДАТИ В ОРЕНДУ АКАУНТ НА САЙТІ OLX? Шахраї можуть пропонувати здати в оренду не тільки сторінку в соціальних мережах, а й акаунти на інших інтернет-ресурсах, наприклад, на сайті OLX. Вимоги до акаунту: гарний рейтинг та успішні доставки. Такий «орендар» просить розмістити від імені власника акаунту оголошення про продаж товару, але для спілкування щодо товару просить зазначати шахрайський номер телефону та уточнювати всі деталі через вайбер. Потенційні покупці, які пишуть на вайбер, надсилають шахраю передплату за товар, який потім не отримують. Таким чином шахраї реалізують схему шахрайства від чужого імені. Власник акаунту не лише втрачає акаунт і не отримує гроші за його використання, а й фактично стає співучасником шахрайства, хоч і несвідомо. Водночас потенційні покупці втрачають гроші, які передплатили за товар. Як уникнути шахрайства? Не погоджуйтеся на пропозиції здати акаунт в оренду. Повідомляйте про будь-які підозрілі ситуації адміністрацію...

09.01.2024 | 11:42:01 110 0
Міністерство юстиції України.

ЦДІАЛ УКРАЇНИ ДОЛУЧИВСЯ ДО МІЖАРХІВНОГО ПОШУКОВОГО ПОРТАЛУ. 5 січня 2024 року, очільник Державної архівної служби України Анатолій Хромов взяв участь у презентації цифрового ресурсу (https://archium.tsdial.archives.gov.ua) Центрального державного історичного архіву України, м. Львів на єдиній платформі «Міжархівний пошуковий портал». Захід відбувся у конференц-залі Господарського суду Львівської області. У презентації також взяли участь Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, директор ЦДІАЛ України Олеся Стефаник і директор ПП «Архівні інформаційні системи» Кирило Віслобоков. Львівський історичний архів – це вже 5 центральний архів, який долучився до проєкту та 7 загалом. Віднині для користувачів доступні 50 описів фондів та 500 000 сканкопій. Серед оприлюднених документів як генеалогічні джерела, так і матеріали, що стануть у пригоді історикам, зокрема справи з фондів судових установ Руського воєводства XV–XVIII століть та митрополита Андрея Шептицько...

09.01.2024 | 11:41:33 120 0
Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК визначило ТОП-10 порушень у деклараціях. Тривають кампанії декларування за 2021-2023 роки. НАЗК проаналізувало порушення, яких допускаються декларанти при заповненні декларацій. Найпоширенішими з них є: - Незазначення інформації про нерухомість та транспортні засоби, які належать декларантам або членам сім’ї на праві власності чи користування. Найчастіше забувають декларувати земельні ділянки, на яких розташовані їх будинки; - Незазначення вартості об’єктів декларування (квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів тощо), при цьому така інформація вказана в первинних документах про набуття права власності; - Недекларування об’єкта нерухомості, що використовувався для проживання декларанта та членів сім’ї у звітному періоді, а в окремих випадках взагалі недекларування жодного об’єкта нерухомості; - Зазначення державного номерного знаку автомобіля замість ідентифікаційного номеру (VIN-коду); - Зазначення загальної вартості цінних паперів, замість номінальної вартості одного...

05.01.2024 | 21:35:06 117 0
Верховний суд.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КЦС ВС за листопад 2023 року. До вашої уваги – черговий щомісячний огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за листопад 2023 року – https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_KCS_11_2023.pdf В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, у тому числі, такі: – у спорах, що виникають з правочинів, зокрема договорів, акцентовано, що правовідносини, які виникли між позикодавцем і позичальником, після смерті останнього трансформуються в зобов’язальні правовідносини між позикодавцем та спадкоємцями позичальника і вирішуються в порядку, передбаченому положеннями ст. 1282 ЦК України; – у спорах, що виникають з питань захисту права власності, зазначено, що проживання дитини з одним із батьків та існу...

05.01.2024 | 14:10:44 115 0
Міністерство юстиції України.

ДО УВАГИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ. Відповідно до пункту 17 розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2011 за № 1431/20169, судовий експерт, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі – судовий експерт) щороку до 01 лютого, наступного за звітним періодом, надсилає до Міністерства юстиції України звіт про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції. З огляду на викладене звертаємо увагу судових експертів на необхідність подання звітів про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень у термін до 01 лютого 2024 року.

05.01.2024 | 14:09:56 1 0
Верховний суд.

Практика Верховного Суду у сфері приватного права: суддя ВС Василь Крат презентував черговий інтерактивний збірник із серії «Трохи про приватне право». Принципи приватного права, зловживання правом, особисті немайнові права, речові права, договірне право, виключні права, спадкове право, сімейне право, трудове право, процесуальні питання – інформація про судову практику Верховного Суду щодо цих та інших аспектів приватного права систематизована в збірнику «Трохи про приватне право в судовій практиці 2023». Збірник є продовженням серії «Трохи про приватне право в судовій практиці», започаткованої Василем Кратом у 2021 році. Збірник створений за матеріалами публікацій автора в телеграм-каналі «Трохи про приватне право» за 2023 рік. Уже традиційно для зручності посилання на судові рішення ВС доповнені QR-кодами. Також читачі мають змогу ознайомитися з обговоренням відповідних судових рішень завдяки посиланням на первинні публікації в телеграм-каналі «Трохи про приватне право». Варто за...

04.01.2024 | 13:45:10 116 0
Міністерство юстиції України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ І ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ ТА КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 1993 РОКУ ТА ПРОТОКОЛУ ДО НЕЇ 1997 РОКУ. 29 грудня 2023 року для України припиняє дію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року та Протоколу до неї 1997 року. З указаної дати правове співробітництво у цивільних і кримінальних справах з Азербайджаном, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном та Грузією здійснюватиметься на підставі двосторонніх міжнародних договорів України з відповідними державами, а також багатосторонніх міжнародно-правових інструментів, що діють в рамках Ради Європи, ООН, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, чинних у відносинах з відповідними державами. Актуальна інформація щодо багатосторонніх міжнародних договорів, чинних у відносинах України з вказаними державами, розміщена на офіційних веб-с...

03.01.2024 | 13:04:27 107 0
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області

Витяг з календарних планів підготовки та підвищення кваліфікації суддів, помічників суддів та працівників апаратів судів на 2024 рік. 1. 12.01 Семінар “Особливості застосування положень Антикорупційного законодавства стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану: коментарі та роз’яснення. Є-декларування: новації в законодавстві. Конфлікт інтересів” Судді та працівники апаратів місцевих та апеляційних судів 2. 22.01 - 25.01 Підготовка судових розпорядників місцевих та апеляційних судів Судові розпорядники місцевих та апеляційних судів. 3. 30.01 Семінар “Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи” Працівники апаратів місцевих загальних та апеляційних судів. 4. 31.01 Тренінг “Розгляд справ щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом Судді та помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів. 5. 05.02 – 08.02 Підготовка спеціалістів із забезпечення зв’язків зі ЗМІ (прессекретар...

03.01.2024 | 12:26:09 165 0
Національне агентство з питань запобігання корупції.

Автоматизована перевірка декларації: помилки у декларації чи особливості зазначення інформації в реєстрах. Наприкінці 2023 року багато декларантів уже отримали довідку за результатами автоматизованої перевірки декларації (далі - Довідка). У такій Довідці відображаються встановлені невідповідності між відомостями у декларації та реєстрах, банках даних. При цьому, встановлення невідповідностей не означає, що зазначені у декларації відомості є неточними, але свідчить про те, що дані у декларації відрізняються від даних реєстрів та баз даних. Окремі невідповідності можуть свідчити взагалі лише про різне написання даних про об’єкт у декларації та в реєстрах. Які саме відомості вважаються неточними, а які недостовірними НАЗК повідомляло тут. Розглянемо детальніше, які виявлені невідповідності, вказані у Довідці, можуть свідчити про декларування неточних відомостей: відомості про об'єкт декларування наявні у реєстрі, але відсутні у декларації У такому випадку у Довідці вказано “Дані в дек...

02.01.2024 | 11:06:54 121 0
Одеський апеляційний суд.

Просимо звернути увагу: Згідно зі статтями 7-8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» : - Установлено з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 2563 гривні; дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень; працездатних осіб - 3028 гривень; працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень; осіб, які втратили працездатність, - 2361 гривня. - Установлено з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - ...

01.01.2024 | 14:40:55 114 0
ДП «Інформаційні судові системи».

З 1 жовтня суди перейшли на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції: нагадування. Із жовтня суди повністю переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції, що, в свою чергу, передбачає автоматичне формування всіх згрупованих реєстрів поштових відправлень. Східний апеляційний господарський суд нагадує, що з 1 жовтня 2023 року суди повністю переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції, що, в свою чергу, передбачає автоматичне формування всіх згрупованих реєстрів поштових відправлень. У зв’язку з цим, суд звертає увагу на таке. Адміністратором ЄСІТС реалізовано функціонал взаємодії між автоматизованою системою документообігу суду та програмним забезпеченням АТ «Укрпошта». Відтак, оформлення реєстрів поштових відправлень автоматично згенеровується спеціальною програмою Укрпошти, обов’язковими умовами якої є наявність: «ЄДРПОУ» (для юридичних осіб) та «РНОКПП» (для фізичних осіб) за його наявності або номера і серії паспорта для фізичних осіб -...

30.12.2023 | 19:15:48 126 0
П'ятий апеляційний адміністративний суд

П’ятому апеляційному адміністративному суду надано персоналізований поштовий індекс 65607, який рекомендовано використовувати в адресі для надсилання до суду письмової кореспонденції: просп. Гагаріна, 19-21, м. Одеса, 65607. При цьому стандартний поштовий індекс - 65039 також залишається діючим.

30.12.2023 | 18:25:46 1 0
Одеське регіональне відділення Національної школи суддів України

Відповідно до календарних планів підготовки суддів та працівників апаратів судів на 2024 рік Одеське регіональне відділення Національної школи суддів України проводить 12 січня та 1 березня 2024 року два однакових семінари на тему «Особливості застосування положень Антикорупційного законодавства стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану: коментарі та роз’яснення Е-декларування: новації в законодавстві. Конфлікт інтересів» за рахунок бюджетних коштів в онлайн-режимі через платформу «Zoom».

30.12.2023 | 18:23:40 0 0

Особливості обміну даними між судом та учасником судового процесу. Електронні примірники документів по справах, які були створені в Автоматизованій системі документообігу суду (АСДС), та прикріплені до них скановані матеріали (файли), передаються до бази даних «Електронного суду» в автоматичному режимі за наступним маршрутом: АСДС → Центральна база даних →Електронний суд. З комп’ютерної програми «Д-3» до електронного кабінету користувача Електронного суду передаються наступні типи електронних примірників документів по справі: 1) реєстраційна картка вхідного документу; 2) реєстраційна картка вхідної електронної пошти; 3) протоколи автоматизованого розподілу справи (повторного, визначення слідчого судді тощо); 4) судові рішення; 5) документи, що переведені до технологічного статусу «Оригінал»; Для електронних примірників документів, які створювались в АСДС за допомогою текстового редактора, при переведенні до технологічного статусу «Оригінал» формується відповідна HTML-форма. Така ф...

25.12.2023 | 14:30:12 116 0

Електронні примірники документів по справах, які були створені в Автоматизованій системі документообігу суду (АСДС), та прикріплені до них скановані матеріали (файли), передаються до бази даних «Електронного суду» в автоматичному режимі за наступним маршрутом: АСДС → Центральна база даних →Електронний суд. З комп’ютерної програми «Д-3» до електронного кабінету користувача Електронного суду передаються наступні типи електронних примірників документів по справі: 1) реєстраційна картка вхідного документу; 2) реєстраційна картка вхідної електронної пошти; 3) протоколи автоматизованого розподілу справи (повторного, визначення слідчого судді тощо); 4) судові рішення; 5) документи, що переведені до технологічного статусу «Оригінал»; Для електронних примірників документів, які створювались в АСДС за допомогою текстового редактора, при переведенні до технологічного статусу «Оригінал» формується відповідна HTML-форма. Така форма завантажується до відповідного файлового сховища, з якого відбу...

24.12.2023 | 17:43:29 127 0

Пробаційна програма «Попередження вживання психоактнвннх речовин» для повнолітніх суб’єктів пробації. І. Коротка характеристика Цільова група: повнолітні суб’єкти пробації Кількість занять: 13 Форма проведення та тривалість: індивідуальна (загальна тривалість - 13 год., одне заняття - 1 год.); групова (загальна тривалість - 26 год., одне заняття - 2 год.). Періодичність: не рідше одного разу на тиждень. Ведучий - особа, яка проводить заняття, передбачене пробаційною програмою. Ведучий може бути представником персоналу органу пробації, який пройшов навчання щодо реалізації пробаційних проірам (далі -куратор), або особою, що залучається до реалізації пробаційної програми. Учасники - суб’єкти пробації, які виконують заходи, передбачені пробаційною проірамою. II. Опис. 1. Мета програми. Досягнути позитивні зміни у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки навичок ефективного самоконтролю, усвідомлення необхідності стратегій зменш...

08.12.2023 | 14:57:11 132 0

Пробаційна програма «Зміна прокримінального мислення» для повнолітніх суб'єктів проба ції І. Коротка характеристика. Цільова група: повнолітні суб’єкти пробації Кількість занять: 10 Форма проведення та тривалість: індивідуальна (загальна тривалість - 10 год., одне заняття - І год.); групова (загальна тривалість - 20 год., одне заняття - 2 год.). Періодичність: не рідше одного разу на тиждень. Ведучий - особа, яка проводить заняття, передбачене пробаційною програмою. Ведучий може бути представником персоналу органу пробації, який пройшов навчання щодо реалізації пробаційних програм (далі -куратор), або особою, що залучається до реалізації пробаційної програми. Учасники - суб’єкти пробації, які виконують заходи, передбачені пробаційною програмою. II. Опис 1. Мета програми Досягнути позитивні зміни у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки у нього навичок конструктивного та критичного мислення, формування навичок рефлексії, п...

08.12.2023 | 14:55:15 156 0

Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ч.1 ст. 11 Закону України «Про інформацію»). При цьому, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна (ч.1 ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною особою, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом (ч.2 ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невідчужними і непорушними (ч.1 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»). Поширення персональних даних передбачає дії щодо пер...

08.12.2023 | 11:21:31 122 0

Додаткова інформація з питань забезпечення належного функціонування електронного сервісу щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення. Державна судова адміністрація України та Міністерство цифрової трансформації України налаштували інформаційну взаємодію між підсистемою «Електронний суд» та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (Дія), зокрема мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія). З метою забезпечення належного функціонування в підсистемі "Електронний суд" та в мобільному додатку Дія щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення ДСА України звертає увагу судів на необхідність дотримання певних додаткових правил, а 1) для забезпечення можливості сплатити в Електронному суді або в мобільному додатку Дія боржником обов’язкові платежі, зазначені в електронному виконавчому документі, виданому судом за постановою у справі про адміністративне правопорушення (постановою про накладення адміністративного стягнення, виконавчими д...

04.12.2023 | 15:02:11 144 0

Відкрите звернення Ради суддів України № 50 від 07 листопада 2023 щодо розміщення в мережі інтернет відкритої бази даних помічників суддів. Сьогодні, 7 листопада 2023 року, Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" за фінансуванням Національного фонду сприяння демократії (NED - незалежний, неприбутковий фонд, який займається розвитком і зміцненням демократичних інститутів у всьому світі – гарна мета, погодьтесь) оприлюднив базу даних помічників суддів, мотивуючи це тим, що "інформація, розміщена на даному ресурсі, буде корисною як громадськості й журналістам, які моніторять процес судової реформи в Україні, так і звичайним громадянам, яким небайдуже очищення судової системи та формування доброчесного судового корпусу". Шкода, що Національний фонд сприяння демократії, який оплатив створення подібної бази даних, не розуміє значення слова "посіпака" в українській мові та очевидно вважає, що образа та приниження людської гідності великої кількості людей, які сьогодні працюють на державу у п...

22.11.2023 | 13:25:48 124 0

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила перелік індикаторів, які вказують на недоброчесніть. (наявність хоча б одного з наведених індикаторів свідчить про недоброчесність особи) 1. У досьє та/або поясненнях судді відсутня переконлива інформація про джерела походження ліквідного майна, витрат, отриманих благ (його, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, що на думку розсудливого спостерігача, викликає сумнів щодо їх достатності для набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ. 2. Суддя (кандидат на посаду судді) або пов’язана з ним особа, отримали майно, дохід або вигоду, легальність походження яких, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані сумніви (безпроцентна позика у значних розмірах на шкоду позикодавцю, отримання у подарунок, безкоштовне користування або зі значною знижкою ліквідного майна, отримання ліквідного майна від власника, щодо якого немає підтверджень легальності доходу для придбання такого майна, заниження...

12.11.2023 | 16:09:49 138 0

Інструкція щодо використання відеоконференції EASYCON у засіданнях Вищої ради правосуддя. Пунктом 5.24 Регламенту Вищої ради правосуддя (далі - Регламент) визначено, що засідання Ради або Дисциплінарної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції за наявності технічної можливості, за винятком закритих засідань. Рішення про проведення засідання Ради в режимі відеоконференції приймається Головою Ради (особою, що виконує його обов’язки) з власної ініціативи, за ініціативою члена (членів) Ради, за клопотанням учасника, поданим не пізніше ніж за п’ять днів до засідання. Для участі у засіданні в режимі відеоконференції учасник повинен попередньо зареєструватися з використанням власного електронного підпису в Системі, визначеній Порядком роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженим Державною судовою адміністрацією України. Уча...

03.11.2023 | 16:07:35 142 0

Статуси заяв електронного суду. Заяви, подані до суду з електронного кабінету (через електронний суд), мають наступні статуси: «Чернетка» - На даному етапі дозволяється редагувати заяву шляхом переміщення на різні кроки її формування. «Підписання» - На даному етапі дозволяє лише підписати заяву та направити її до суду. Редагування заяви на статусі «Підписання» неможливе. «Відправлено» - Статус вказує на те, що заяву було підписано та направлено до суду. «Надіслано сторонам» - Статус вказує на те, що заяву було направлено лише сторонам. Для відправки до суду необхідно натиснути кнопку Підписати та відправити до суду «Доставлено» - (синім кольором) Статус вказує на те, що заява очікує на прийняття АСДС суду, до якого вона була направлена. «Доставлено» (блакитним кольором) - Статус вказує на те, що заяву було успішно прийнято до АСДС суду. «Помилка обробки» - Даний статус мають заяви, які не були доставлені до АСДС суду. Вказані статуси можуть виникати внаслідок нестабіль...

02.11.2023 | 14:59:18 133 0

Щодо видачі і пред ’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі. Роз’яснення Державної судової адміністрації України від 19.10.2023 року за №15-12512/23 про порядок видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі та інформація про функціонування відповідного сервісу. Одночасно Територіальному управлінню доручено викладену інформацію довести до відома місцевих загальних судів. Так, ДСА України роз’яснило законодавчі підстави щодо забезпечення можливості судами видавати виконавчі документи в паперовій або електронній формі, й зазначило, що Законом України від 29.06.2023 № 3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» (далі - Закон) внесені зміни, зокрема до перехідних положень процесуальних кодексів України в частині забезпечення м...

24.10.2023 | 13:36:13 174 1

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ СПРАВА «ШАПОШНІКОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF SHAPOSHNIKOV AND OTHERS v. UKRAINE) (Заява № 15153/19 та 4 інші заяви) Стислий виклад рішення від 05 жовтня 2023 року До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Розглянувши скарги заявників, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та, що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО «1. Вирішує об’єднати заяви; 2. Оголошує заяви прийнятними; 3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення п...

19.10.2023 | 14:40:22 137 2
Кічмаренко Сергій Миколайович

Про сервіс сплати штрафу та судового збору в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія ДСА України повідомляє про завершення розробки сервісу сплати в мобільному додатку порталу "Дія" штрафу та судового збору за постановою у справі про адміністративне правопорушення. Цей сервіс розроблено відповідно до Порядку електронної інформаційної взаємодії між підсистемою "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, зокрема, мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал "Дія"), затвердженого спільним наказом Міністерства цифрової трансформації України та Державної судової адміністрації України від 22.11.2021 № 151/385. Станом на жовтень 2023 року вказаний сервіс працює у тестовому режимі метою перевірки коректності функціонала для сплати штрафу та судового збору. Як скористатися запропонованим сервісом наведено у додатку до цього листа. Після завершення б...

17.10.2023 | 14:19:46 138 0

Про початок реалізації пілотного проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю дітей. Відповідно до п. 4 наказу Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07 лютого 2023 року № 493/5/67/32 «Про запровадження та реалізацію пілотного проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги» (далі - пілотний проект), Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) інформує, що 02 жовтня 2023 року є датою початку реалізації пілотного проекту. Оголошення про початок реалізації пілотного проекту розміщено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України http://surl.li/lorlb та Координаційного центру з надання правової допомоги http://surl.li/lorli. Просимо сприяти інформуванню суддів про запуск пілотного проекту в областях, які визначен...

13.10.2023 | 15:15:16 124 0

Судовий збір. Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях: Отримувач коштів: ГУК в Одеській області / Приморський район/ 22030101 Код отримувача: (код за ЄДРПОУ) 37607526 Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.) Код банку отримувача: (МФО)899998 Рахунок отримувача: UA268999980313111206000015758 Код класифікації доходів бюджету: 22030101 Призначення платежу: *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Приморський районний суд м. Одеси (назва суду, де розглядається справа) ...

30.09.2023 | 19:53:47 146 0

Дружківський міський суд Донецької області повідомляє, що відповідно до розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області від 19.07.2023 року № 81 «Про перейменування вулиць в населених пунктах Дружківської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області за результатами проведення громадського обговорення» перейменовано вулицю Енгельса на вулицю Віталія Пилипенко на якій розташовано Дружківський міський суд Донецької області. Адреса листування: 84200, Донецька область, м. Дружківка, вул. В. Пилипенка, 45.

11.09.2023 | 16:28:17 4 0

З 06.09.2023 в підсистемі «Електронний кабінет» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Електронний кабінет) буде доступний розділ «Виконавчі документи», в якому всі учасники судової справи зможуть отримувати доступ до виконавчих документів, що видані судами. Учасники справи з статусом «Боржник» матимуть можливість сплати суми стягнення через Електронний кабінет. Інформація про сплату автоматично надсилається до АСДС. У разі відсутності сплати суми стягнення в законодавчо визначений строк сторона (сторони) з статусом «Стягувач» матимуть можливість подання виконавчого документу засобами Електронного Кабінету до Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України (далі – АСВП). Автоматизована взаємодія Електронного кабінету з АСВП буде реалізована для стягнень на користь держави (у випадку заповненого в АСДС поля «Державний стягувач») до 25.09.2023.

10.09.2023 | 16:24:07 5 0

Порядок роботи телефонної гарячої лінії Державної судової адміністрації України:  І. Загальні положення
1. Порядок роботи телефонної "гарячої лінії" Державної судової адміністрації України (далі – Порядок) розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, законів України "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про судоустрій і статус суддів", Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актів із зазначених питань з метою підвищення ефективності роботи Державної судової адміністрації України зі зверненнями громадян, підприємств, установ, організацій, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.
2. Порядок визначає організацію роботи телефонної "гарячої лінії" ДСА України (далі – телефонна "гаряча лінія"), механізми приймання, реєстрації, розгляду та надання відповідей на звернення, як

25.08.2023 | 21:04:33 9 1
Уланов Олексій Аракадійович

Добір:  Добір присяжних.
Заява
Я, Уланов Олексій Аркадійович хочу продовжити працю присяжного в Приморському районному суді міста Одеси !

25.08.2023 | 21:04:32 14 0
×
Вкажіть Email