Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ч.1 ст. 11 Закону України «Про інформацію»). При цьому, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна (ч.1 ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною особою, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом (ч.2 ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невідчужними і непорушними (ч.1 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»). Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних (ч.1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних»). Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних»). Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних»). Відтак, чинне законодавство чітко й однозначно відносить персональні дані до конфіденційної інформації, що створює особливий статус для такої інформації та обмежує її надання, в тому числі на адвокатський запит, без згоди суб'єкта персональних даних.