Витяг з календарних планів підготовки та підвищення кваліфікації суддів, помічників суддів та працівників апаратів судів на 2024 рік. 1. 12.01 Семінар “Особливості застосування положень Антикорупційного законодавства стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану: коментарі та роз’яснення. Є-декларування: новації в законодавстві. Конфлікт інтересів” Судді та працівники апаратів місцевих та апеляційних судів 2. 22.01 - 25.01 Підготовка судових розпорядників місцевих та апеляційних судів Судові розпорядники місцевих та апеляційних судів. 3. 30.01 Семінар “Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи” Працівники апаратів місцевих загальних та апеляційних судів. 4. 31.01 Тренінг “Розгляд справ щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом Судді та помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів. 5. 05.02 – 08.02 Підготовка спеціалістів із забезпечення зв’язків зі ЗМІ (прессекретарі) місцевих, апеляційних судів Спеціалісти із забезпечення зв’язків зі ЗМІ (прессекретарі) місцевих, апеляційних судів. 6. 09.02 Cемінар “Механізми запобігання зловживання процесуальними правами учасниками кримінального провадження: національне право та міжнародна практика” Судді місцевих загальних судів. і помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів 7. 15.02 Семінар: “Окремі питання призначення та проведення судових експертиз” Судді та помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів. 8. 28.02 Тренінг “Базовий курс щодо міжнародних злочинів” Судді місцевих загальних та апеляційних судів. 9. 29.02 Семінар “Застосування міжнародних стандартів під час з’ясування думки дитини судом” Помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів. 10. 01.03 Семінар “Особливості застосування положень Антикорупційного законодавства стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану: коментарі та роз’яснення. Є-декларування: новації в законодавстві. Конфлікт інтересів” Судді та працівники апаратів місцевих та апеляційних судів. 11. 11.03 - 14.03 Підготовка спеціалістів служби управління персоналом місцевих та апеляційних судів Спеціалісти служби управління персоналом місцевих та апеляційних судів. 12. 25.03 - 28.03 Підготовка секретарів судового засідання місцевих загальних та апеляційних судів Секретарі судового засідання місцевих загальних та апеляційних судів. 13. 01.04 - 04.04 Підготовка начальників та заступників начальників структурних підрозділів апаратів судів Начальники та заступники начальників структурних підрозділів апаратів судів. 14. 03.04 Семінар-практикум “Правові підстави відшкодування шкоди в окремих категоріях цивільних справ (ДТП)” Помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів. 15. 11.04 Усеукраїнський семінар “Особисті немайнові права фізичних осіб” Судді місцевих загальних та апеляційних судів 16. 11.04 Семінар “Особливості написання судових рішень у справах, пов’язаних з війною” Помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів. 17. 15.04 – 19.04 Підготовка суддів місцевих загальних судів (цивільна спеціалізація) та помічників суддів місцевих загальних та апеляційних судів (цивільна спеціалізація) Судді місцевих загальних судів (цивільна спеціалізація) і помічники суддів. місцевих загальних та апеляційних судів (цивільна спеціалізація 18. 22.04 - 25.04 Підготовка працівників апаратів судів, відповідальних за бухгалтерський облік, планово-фінансову діяльність та звітність, матеріально-технічне забезпечення судів Працівники апаратів судів, відповідальні за бухгалтерський облік, планово-фінансову діяльність та звітність, матеріально-технічне забезпечення судів. 19. 15.05 Усеукраїнський семінар “Спадкування в умовах воєнного стану. Огляд правових позицій Верховного Суду” Судді місцевих загальних та апеляційних судів 20. 21.05 Семінар-практикум “Особисті немайнові права фізичних осіб” Помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів 21. 20.05 - 23.05 Підготовка старших секретарів, секретарів, головних і провідних спеціалістів, консультантів місцевих та апеляційних судів Старші секретарі, секретарі, головні і провідні спеціалісти, консультанти місцевих та апеляційних судів 22. 23.05 Підготовка та підвищення рівня кваліфікації на семінарі-практикумі “Загальні вимоги до оформлення непроцесуальних документів” Працівники апаратів судів 23. 30.05 Усеукраїнський семінар “Особливості здійснення судового розгляду щодо злочинів у сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші та інші злочини проти здоров’я населення” Судді місцевих загальних судів. 24. 10.06 – 14.06 Підготовка суддів місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація) та помічників суддів місцевих загальних та апеляційних судів (кримінальна спеціалізація) судді місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація) і помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів (кримінальна спеціалізація). 25. 16.09 Семінар-практикум “Стандарти державної мови в юридичному дискурсі” Помічники суддів, працівники апаратів судів. 26. 07.10 - 10.10 Підготовка керівників і заступників керівників апаратів місцевих, апеляційних судів Керівники і заступники керівників апаратів місцевих, апеляційних судів. 27. 15.10 Семінар-практикум “Актуальні питання мови права та процесуального документування” Помічники суддів, працівники апаратів судів. 28. 21.10 – 24.10 Підготовка спеціалістів судової статистики та спеціалістів з аналітичної роботи місцевих, апеляційних судів Спеціалісти судової статистики та спеціалісти з аналітичної роботи місцевих, апеляційних судів. 29. 25.10 Усеукраїнський семінар “Справедливий судовий розгляд: поняття, критерії, баланс інтересів” Судді місцевих загальних судів і помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів. 30. 28.10 - 31.10 Підготовка працівників апаратів судів, відповідальних за інформаційно-технічне забезпечення працівники апаратів судів, відповідальні за інформаційно-технічне забезпечення. 31. 31.10 Усеукраїнський семінар “Шлюб як гарантія стабільності шлюбних відносин, охорони прав та інтересів подружжя” Судді місцевих загальних судів. 32. 04.11 - 07.11 Підготовка секретарів судового засідання місцевих загальних та апеляційних судів Секретарі судового засідання місцевих загальних та апеляційних судів. 33. 18.11 – 22.11 Підготовка суддів місцевих загальних судів та помічників суддів місцевих загальних та апеляційних судів (цивільна та кримінальна спеціалізації) судді місцевих загальних судів (цивільна та кримінальна спеціалізації) і помічники суддів місцевих загальних та апеляційних судів (цивільна та кримінальна спеціалізації).