ДО УВАГИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ. Відповідно до пункту 17 розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2011 за № 1431/20169, судовий експерт, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі – судовий експерт) щороку до 01 лютого, наступного за звітним періодом, надсилає до Міністерства юстиції України звіт про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції. З огляду на викладене звертаємо увагу судових експертів на необхідність подання звітів про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень у термін до 01 лютого 2024 року.