Національне агентство України з питань державної служби. Роз'яснення щодо умов оплати праці державних службовців державних органів, які провели класифікацію посад державної служби від 10 січня 2024 р. № 176 р/з. Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» НАДС роз'яснює. щодо встановлення надбавки за вислугу років передбаченої пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024рік». Абзацом першим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що у 2024 році заробітна плата державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з посадового окладу, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за вислугу років, місячної або квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України. При цьому абзацом другим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше ЗО відсотків посадового окладу. Також абзацом четвертим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що норми Закону України «Про державну службу» щодо умов та порядку оплати праці державних службовців застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Враховуючи викладене, державним службовцям державних органів, які провели класифікацію посад державної служби, надбавка за вислугу років у 10 січня 2024 року 2024 році встановлюється на рівні 2 відсотків від посадового окладу за кожний рік стажу державної служби та не може перевищувати ЗО відсотків посадового окладу. У зв’язку з цим службі управління персоналом державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, необхідно підготувати проект наказу про встановлення надбавок за вислугу років на державній службі у відсотковому розмірі, перерахованому відповідно до абзацу другого пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». щодо зміни істотних умов державної служби відповідно до статті 43 Закону України «Про державну службу» Абзацом четвертим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що норми Закону України «Про державну службу» щодо умов та порядку оплати праці державних службовців застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Абзацом другим пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше ЗО відсотків посадового окладу. Пунктом 3 частини третьої статті 43 Закону України «Про державну службу» визначено, що зміною істотних умов державної служби вважається зміна умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення. Частиною четвертою статті 43 Закону України «Про державну службу» передбачено, що про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за ЗО календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати. Пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено умови оплати праці на 2024 рік державних службовців державних органів, які провели класифікацію посад (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, місячна або квартальна премія, компенсація за додаткове навантаження та за вакантною посадою, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України). Відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державну службу» заробітна плата державного службовця складається з: - посадового окладу; - надбавки за вислугу років; - надбавки за ранг державного службовця; - премії (у разі встановлення). Враховуючи викладене, на думку НАДС, у державних службовців державних органів, які провели класифікацію посад державної служби, не відбувається зміна істотних умов у частині системи оплати праці у 2024 році, оскільки пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено умови оплати праці державних службовців на 2024 рік. Додатково повідомляємо, що за результатами проведення класифікації посад державної служби можливе зменшення розміру заробітної плати. У такому випадку про зміну розміру заробітної плати необхідно повідомляти конкретного державного службовця, якого ці зміни стосуються. У такому разі при визначенні розміру заробітної плати (збільшення/зменшення) до розрахунку включаються виключно обов’язкові складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг) станом на 2023 рік та обов’язкові складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг) станом на 2024 рік. Окремо повідомляємо, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм. Голова Наталія АЛЮШИНА