У Державній міграційній службі України вирішені питання, пов’язані із наданням доступу до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів (далі - Реєстр перекладачів). Відповідно до Порядку ведення Державною міграційною службою України (далі - ДМС) Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.03.2013 № 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 за № 801/23333 (далі - Порядок), у ДМС створено Довідково-інформаційний реєстр перекладачів, який містить відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України. Відповідно до пункту 4.2. Порядку доступ до відомостей Реєстру перекладачів надається на підставі оформлених згідно вимог статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» звернень органів державної влади, після чого уповноважена посадова особа ДМС реєструє користувача шляхом призначення йому логіна та пароля для доступу до відомостей Реєстру перекладачів протягом двох робочих днів з дня надходження таких звернень (листів), після чого інформує орган державної влади, який надіслав звернення, шляхом надсилання письмового повідомлення. Більш детально з Порядком та зразком форми запиту для отримання доступу до відомостей Реєстру перекладачів, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ДМС в розділі «Реєстр перекладачів» www.dmsu.gov.ua Водночас зазначаємо, що ДМС є володільцем Реєстру перекладачів, здійснює його інформаційне наповнення та супроводження, вживає заходів із захисту та обробки відомостей про перекладачів, але не забезпечує участь перекладачів в досудових розслідуваннях, судових засіданнях тощо та надання послуг перекладачами. Враховуючи викладене, просимо оформити запит відповідно до вищенаведених вимог, після чого ваш запит буде розглянуто згідно визначених Порядком термінів. Разом з цим, звертаємо увагу, що Реєстр перекладачів носить інформаційний характер та жодним чином не обмежує можливість залучення органами державної влади України інших перекладачів ніж ті, що зареєстровані у ньому.