Листом Державної судової адміністрації України від 15 листопада 2023 року № 10-14130/23 запропоновано внести зміни до Схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя» (далі - постанова № 358), в частині віднесення посади секретаря судового засідання до посади державної служби підкатегорії «В1» категорії «В». Постановою № 358 затверджено схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів. Відповідно до зазначеної схеми секретар судового засідання належить до підкатегорії «В2» категорії «В». НАДС було підтримано ініціативу ДСА України та відповідно до параграфа 37 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, листом НАДС від 23 листопада 2023 року № 7133/92.1-23 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358» (далі - проект акта) направлено на погодження до Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки. Також листами НАДС від 13 грудня 2023 року № 8095/92-23 та № 8051/92-23 проект акта направлено для проведення відповідних експертиз до Мін’юсту та Національного агентства з питань запобігання корупції. Водночас за результатами наради щодо запровадження єдиних підходів оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, проведеної 31 серпня 2023 року під головуванням Прем’єр-міністра України, Національному агентству України з питань державної служби доручено до 25 грудня 2023 року внести в установленому порядку на розгляд Уряду проект постанови Кабінет Міністрів України про затвердження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році. Зазначеним проектом постанови пропонувалося затвердити схему посадових окладів на посадах державної служби на основі класифікації посад у 2024 році, а також перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад. З огляду на зазначене інформуємо, що за результатами опрацювання проекту акта Мінфін листом від 29 листопада 2023 року № 08020-03/2-5/33059 (додається) повідомив, що згідно з положеннями частини 10 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад Державної служби. У зазначеному листі Мінфін звернув увагу на підготовлений НАДС проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», який листом від 23 листопада 2023 року № 7155/92-23 було надіслало на погодження до заінтересованих органів. Отже, на думку Мінфіну, питання перегляду розміру посадового окладу для посади «секретар судового засідання» має бути врегульовано саме у проекті постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», зокрема у Переліку типових посад державної служби в межах рівнів посад. Також НАДС отримано висновок Мін’юсту від 20 грудня 2023 року № 168413/195822-11-23/11.2.1 до проекту акта, Що додається. У підпункті 6.1. зазначеного висновку Мін’юст звертає увагу, що пунктами 10-24 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» запроваджено особливості оплати праці державних службовців у 2024 році на основі класифікації посад, яка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» проводиться за такими критеріями: сім’я посад, рівні посад, юрисдикція та тип державного органу. При цьому Мін ’юст звертає увагу, що підкатегорія посади не є критерієм, який впливає на рівень оплати праці державного службовця. Також, у згаданому висновку зазначено, що на виконання положень вищевказаного Закону Міністерством фінансів України та Національним агентством України з питань державної служби розроблено відповідні проекти постанов Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад та скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади» та «Питання Оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», правову експертизу яких було проведено Мін’юстом. Враховуючи викладене, а також роль, завдання і функції посади державної служби «секретар судового засідання», НАДС було враховано пропозиції ДСА України у Переліку типових посад державної служби в межах рівнів посад, який було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», та віднесено зазначену посаду, зокрема до сьомого VII фахового рівня. Отже, під час встановлення фахового рівня саме для посади «секретар судового засідання» при проведенні класифікації (повторної класифікації) посад державної служби у судах, на думку НАДС, а також враховуючи позиції Мінфіну та Мін’юсту, необхідно керуватися Переліком типових посад державної служби в межах рівнів посад, який було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1409.