До Державної міграційної служби України (далі - ДМС) останнім часом почастішали випадки надходження рішень та листів судів стосовно доручення ДМС забезпечити присутність перекладачів для участі у судовому засіданні з метою здійснення ними усного перекладу судових засідань з української мови на іноземну мову. ДМС, яка діє відповідно до Конституції та законів України, а також Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Відповідно до Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.03.2013 № 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 за № 801/23333 (далі - Порядок), у ДМС створено Довідково-інформаційний реєстр перекладачів (далі - Реєстр перекладачів), який містить відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України. ДМС є володільцем Реєстру перекладачів, здійснює його інформаційне наповнення та супроводження, вживає заходів із захисту та обробки відомостей про перекладачів. Згідно пункту 2.1. Порядку відомості про перекладачів уносяться до Реєстру перекладачів па підставі письмової згоди перекладача на внесення до Реєстру перекладачів та обробку його персональних даних, поданої безпосередньо до ДМС або її територіального органу чи територіального підрозділу разом з копією паспорта та документів, які підтверджують володіння іноземною мовою. Звертаємо увагу, що Реєстр перекладачів носить інформаційний характер, а ДМС не наділена повноваженнями щодо забезпечення участі перекладачів у досудових розслідуваннях, судових засіданнях тощо та надання послуг перекладачами. При цьому Реєстр перекладачів жодним чином не обмежує можливість залучення органами державної влади України інших перекладачів ніж ті, що зареєстровані у ньому. Разом з цим, зазначаємо, що стаття 19 Конституції України визначає, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а також те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Також звертаємо увагу, що статтею 71 Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 68 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що перекладач допускається до участі ухвалою суду за клопотанням (заявою) учасника справи, слідчого, судді або суду. Стаття 274 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. Згідно пункту 2 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя 17.01.2019 № 141/0/15-19, (далі -Положення) ДСА України здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади України з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів, що також є одним із завдань ДСА України згідно підпункту 1 пункту 5 Положення. Згідно частини два пункту 2 Положення організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду.