ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ людини СПРАВА «ГРИГОРОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF GRYGOROV v. UKRAINE) (заява № 44442/13). Стислий виклад рішення від 11 січня 2024 року У листопаді 2012 року Київський районний суд міста Харкова у присутності заявника проголосив постанову, якою визнав заявника винним у вчиненні адміністративного порушення. Постанова могла бути оскаржена в апеляційному порядку протягом встановленого законодавством десятиденного строку з дня проголошення постанови, копію повного тексту якої заявнику не було надано, попри його клопотання. Копію повного тексту постанови заявник отримав через дев’ятнадцять днів, після чого його представник подав апеляційну скаргу на постанову районного суду до Апеляційного суду Харківської області, а через місяць заявник подав власну апеляційну скаргу на ту саму постанову районного суду. Обидві скарги були залишені без розгляду у зв’язку з закінченням встановленого законодавством строку на апеляційне оскарження. До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі -Конвенція) на те, що він пропустив строк для подання апеляційної скарги у зв’язку з невчасним отриманням ним постанови суду першої інстанції. Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд дійшов висновку, що оперативно не вручивши заявнику постанову суду першої інстанції, органи державної влади позбавили його можливості подати апеляційну скаргу у встановлений строк. Європейський суд також вказав, що в українському законодавстві відсутнє положення, яке було би винятком з правила і встановлювало десятиденний строк для подання апеляційної скарги, незалежно від причин, вказаної стороною для виправдання подання такої скарги із запізненням. Отже, Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО «1 .Оголошує заяву прийнятною; 2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції; 3. Постановляє, що: (a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 3 000 (три тисячі) евро в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані в українську гривню за курсом на день здійснення платежу; (b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти; 4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».