ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ людини СПРАВА «СЛИВИНСЬКИЙ ТА ЧУБАР ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF SLYVYNSKYY AND CHUBAR v. UKRAINE) (Заяви № 47711/22 та № 7365/23). Стислий виклад рішення від 28 березня 2024 року До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Розглянувши скарги заявників, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість проваджень у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та, що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО «1. Вирішує об’єднати заяви; 2. Оголошує заяви прийнятними; 3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та відсутністю ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим; 4. Постановляє, що: (a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу; (b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти». EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П’ЯТА СЕКЦІЯ СПРАВА «СЛИВИНСЬКИЙ ТА ЧУБАР ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF SLYVYNSKYY AND CHUBAR v. UKRAINE) (Заяви M> 47711/22 та № 7365/23) Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням. РІШЕННЯ СТРАСБУРГ 28 березня 2024 року CnNSFIl OF mtROPF РІШЕННЯ У СПРАВІ «СЛИВИНСЬКИЙ ТА ЧУБАР ПРОТИ УКРАЇНИ» У справі «Сливинський та Чубар проти України» Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли: Мартіньш Мітс (Martins Mils), Голова, Катержіна Шімачкова (Katerina Simackova), Микола Гнатовський (Mykola Gnatovskyy), судді, та Вікторія Марадудіна (Viktoriya Maradudina), в.о. заступника Секретаря секції) після обговорення за зачиненими дверима 07 березня 2024 року постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день: ПРОЦЕДУРА 1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція). 2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд). ФАКТИ 3. Перелік заявників і відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку. ПРАВО I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ 4. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні. II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ б ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 5. Заявники скаржилися, що тривалість відповідних кримінальних проваджень була несумісною з вимогою «розумного строку» та у них не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилалися на пункт 1 статті 6 і статтю 13 Конвенції. 6. Суд повторює, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватися у контексті обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників і відповідних органів державної влади, а також важливість предмету спору для заявників (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» [ВП] (Pelissier and Sassi v. France) [GC], заява 1 РІШЕННЯ У СПРАВІ «СЛИВИНСЬКИЙ ТА ЧУБАР ПРОТИ УКРАЇНИ» № 25444/94, пункт 67, ЄСПЛ 1999-11 та «Фрідлендер проти Франції» [ВП] (Frydlender v. France) [GC], заява № 30979/96, пункт 43, ЄСПЛ 2000-VII). 7. У керівній справі «Нечай проти України» (Nechay v. Ukraine), заява № 15360/10, від 01 липня 2021 року) Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі. 8. Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних виправдати загальну тривалість проваджень на національному рівні. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку». 9. Суд також зазначає, що заявники не мали у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. 10. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 11. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Бевз проти України» (Bevz v. Ukraine), заява № 7307/05, пункт 52, від 18 червня 2009 року) Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у таблиці в додатку. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД одноголосно 1. Вирішує об’єднати заяви; 2. Оголошує заяви прийнятними; 3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та відсутністю ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим; 4. Постановляє, що: (a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу; (b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки. РІШЕННЯ У СПРАВІ «СЛИВИНСЬКИЙ ТА ЧУБАР ПРОТИ УКРАЇНИ» Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти. Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 березня 2024 року відповідно до пунктів 2 і 3 Правила 77 Регламенту Суду. Вікторія Марадудіна (Viktor іуa Maradudina) В.о. заступника Секретаря Мартіньш Мітс (Martins Mits) Голова