ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ людини СПРАВА «БІЛОНІНЬ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF B1LOKIN AND OTHERS v. UKRAINE) (Заяви № 3779/14 та 2 інші заяви). Стислий виклад рішення від 08 лютого 2024 року До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Розглянувши скарги заявників, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість проваджень на національному рівні була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та, що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення пункту 1 статті 6 та стати 13 Конвенції. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО «1.Вирішує об’єднати заяви; 2.Оголошує заяви прийнятними; З .Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та відсутністю у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту для її оскарження; 4.Постановляє, що: (a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом надень здійснення платежу; (b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».