ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ людини СПРАВА «ДЇДЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF DIDENKO v. UKRAINE) (заява № 5800/22). Стислий виклад рішення від 28 березня 2024 року У листопаді 2020 року Київський апеляційний суд поновив строк для подання апеляційної скарги і скасував рішення Оболонського районного суду міста Києва, винесеного у червні 2019 року, ухвалене на користь заявника щодо стягнення заборгованості. До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на порушення принципу рівності сторін у зв’язку з неврученням йому національними судами апеляційної скарги відповідача або неповідомленням його будь-яким іншим чином про апеляційну скаргу, подану у його справі. Розглянувши скарги заявника Європейський суд нагадав, що принцип рівності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою справу за таких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно з протилежною стороною, і кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитися із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження з цього приводу. Європейський суд дійшов висновку, що національний суд, розглянувши подану у справі заявника апеляційну скаргу та не вживши спроб встановити, чи була вона вручена заявнику або чи був заявник повідомлений про апеляційну скаргу будь-яким іншим чином, позбавив його можливості надати зауваження щодо поданої у його справі апеляційної скарги і не виконав свого зобов’язання щодо дотримання принципу рівності сторін та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО « 1. Оголошує заяву прийнятною; 2. Постановляєщо ця заява свідчить про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з несправедливістю цивільного провадження; 3. Постановляє, що: (a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом надень здійснення платежу; (b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».