Щодо оплати послуг перекладачів в межах розгляду кримінальних справ судами з метою забезпечення процесуальних прав відповідних учасників процесу. Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 122 КПК України, витрати, пов’язані із залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, з метою належної організації виконання ухвал суду про оплату послуг перекладача, що надходять до Територіального управління, з метою прискорення оплати за надані послуги, просимо в резолютивній частині ухвали суду вказувати наступні відомості: «1. Зобов’язати Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області, за рахунок коштів державного бюджету України, здійснити оплату наданих послуг усного/письмового перекладу з української мови на ___________мову, перекладачем ПІБ _________, ТОВ/ФОП__________, юридична адреса, реквізити рахунків____________ ЄДРПОУ юридичної особи, у вигляді усного перекладу тривалістю ____ год./письмового перекладу в кількості ___ арк., всього в сумі _________(прописом) грн. ___ коп., відповідно до кошторисних призначень Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, за КПКВ 0501020. 2. Доручити Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Одеській області організацію викання ухвали в частині здійснення оплати послуг. 3. Копію ухвали направити Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Одеській області та ТОВ/ФОП__________ адреса юридична/фактична. 4. Ухвала оскарженню не підлягає.»