СПРАВА «ПАТРИКЕЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF PATRYKEY AND OTHERS v. UKRAINE) (Заява No 10483/17 та 4 інші заяви) Стислий виклад рішення від 11 квітня 2024 року До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися, що тривалість відповідних цивільних проваджень була несумісною з вимогою «розумного строку», та у них не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилалися на пункт 1 статті 6 і статтю 13 Конвенції. Розглянувши скарги заявників, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість відповідного цивільного провадження була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» а також, що перша заявники не мали у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 1. Вирішує об’єднати заяви; 2. Оголошує заяви прийнятними; 3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень та відсутністю у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту; 4. Постановляє, що: (а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу; (b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.