Протягом січня – квітня 2024 року ВРП розглянула 49 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів. 89 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя надійшло до Вищої ради правосуддя упродовж січня – квітня 2024 року. З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП протягом чотирьох місяців 2024 року розглянула 49 повідомлень суддів. За результатами розгляду 28 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 27 рішень про вжиття заходів реагування: звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів; внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо. Розглянувши 21 повідомлення суддів, Рада ухвалила 9 рішень про затвердження 18 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Варто вказати, Вища рада правосуддя ухвалила 3 рішення з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Нагадаємо, що ВРП вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів. Зокрема, Рада вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя. Статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.